Przemysł petrochemiczny

Monitoring pochodni
Pomiary rozliczeniowe
Pomiar przepływu pary
Pomiar przepływu gazu
Pomiar przepływu cieczy
Pomiar przepływu strumienia masy
Pomiar ropy naftowej o wysokiej temperaturze
Pomiar energii cieplnej
Monitoring ciśnienia
Pomiar tlenu w gazach spalinowych procesów grzewczych
  • przetwornik tlenu w gazach spalinowych FGA311
  • analizator tlenu w gazach spalinowych OxyTrak390
  • analizatory tlenu serii FGA300
Pomiar tlenu w procesach ciągłej regeneracji katalizatora, termicznego utleniania oraz inertyzacji zbiorników/reaktorów
Pomiar tlenu w pochodniach gazowych lub procesach węglowodorowych
Pomiar wilgotności gazu obiegowego w procesie reformowania
Pomiar wilgotności gazu obiegowego w procesie reformowania
Pomiar wilgotności w cieczach węglowodorowych
Pomiar wilgotności sprężonego powietrza
Pomiar wilgotności w H2
Kalibracja czujników wilgotności