Systemy ważenia i dozowania

Oferta obejmuje szeroki zakres produktów i systemów w technologiach ważenia i dozowania, które pomagają zrealizować niemal każde zadanie wagowe .To najwyższej klasy rozwiązania, które pomagają zrealizować niemal każde zadanie wagowe perfekcyjnie, w tym wagi taśmociągowe, wagoprzenośniki, wagi zbiornikowe i dozujące. Technologia wagowa ma decydujący wpływ na jakość i koszt produkcji niezależnie od
docelowego przemysłu.

Zakres oferty:

  • Elektronika wagowa

Moduły wagowe realizują kompleksowe pomiary sił oraz masy w wagach zbiornikowych, dozujących, różnicowych, paczkujących i taśmociągowych. Samodzielne integratory Milltronics do wag taśmociągowych, wago-dozowników i przepływomierzy materiałów sypkich dopełniają ofertę.

  • Przetworniki tensometryczne

Przetworniki z rodziny WL200 i SIWAREX R to szeroka gama różnorodnych wykonań: od czujników platformowych przez belki zginane i ścinane aż do kolumn ściskanych. Zakresu produktów dopełniają liczne zestawy montażowe, które chronią przetworniki przed przeciążeniami i siłami bocznymi oraz znacząco ułatwiają prace montażowe.

  • Systemy wag taśmociągowych

Systemy wag taśmociągowych Milltronics gwarantujące łatwy montaż i niewielki nakład pracy na utrzymanie ruchu. Połączenie minimalnej histerezy i maksymalnej liniowości z czujnikami prędkości wysokiej rozdzielczości pozwala uzyskać wyjątkową dokładność i niezawodną pracę.

  • Systemy dozowania

Wago-przenośniki wnoszą zauważalny wkład w optymalizację procesów w zakładzie. Inteligentny system mierzy w sposób ciągły obciążenie taśmy oraz jej prędkość i na tej podstawie oblicza aktualny strumień materiału. Wartość mierzona porównywana jest z zadaną na potrzeby układu regulacji prędkości taśmy.

  • Przepływomierze materiałów sypkich

Oferujemy odpowiednie, wymagające niewielkich nakładów przepływomierze materiałów sypkich dla wszystkich aplikacji ciągłego pomiaru przepływu substancji takich jak proszki i granulaty. Systemy pomiaru przepływu pozwalają na optymalizację produkcji.

Broszura TECHNOLOGIE WAGOWE SIEMENS – polska