Pomiary rezystancji izolacji

Przyrządy pomiarowe służące do pomiarów rezystancji izolacji w pomiarach ochronnych.

MIC-2500

Solidny i niezawodny, zdobył uznanie wielu użytkowników. Miernik do badań rezystancji izolacji kabli, przewodów oraz instalacji elektrycznych napięciem z zakresu 50...2500 V z plynną regulacją co 10 V.

Szczegóły produktu

MIC 30

Miernik MIC-30 jest przeznaczony do pomiarów rezystancji izolacji napięciami: 50, 100, 250, 500, 1000 V. Przyrząd posiada dodatkowo płynną regulację w zakresie 50…1000 V co 10V.

Szczegóły produktu

MIC-2510

Przyrząd do badań rezystancji izolacji kabli, przewodów oraz instalacji elektrycznych napięciem z zakresu 50...2500V. Pozwala na zaprogramowanie 3 długości czasów ?prowadzenia pomiarów, dzięki czemu oblicza również 2 współczynniki absorpcji. Specjalistyczne akcesoria zapewniają bezpieczeństwo użytkownika podczas pomiarów, dodatkowo przyrząd nadzoruje warunki pracy oraz rozładowuje obiekt po zakończeniu pomiaru.

Szczegóły produktu