Pomiary uziemień

MRU-200 – Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu

Pozwala na wykonywanie pomiarów: Rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych; Rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych); Rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów; Uziemień metodą udarową (bez konieczności rozłączania mierzonych uziomów); Rezystywność gruntu i innych.

Szczegóły produktu

MRU-20 – Miernik rezystancji uziemienia

Pozwala na wykonywanie pomiarów: Rezystancji uziemienia metodą trzybiegunową (3p); Rezystancji metodą dwubiegunową (2p); Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych (spełniający wymogi PN-EN 61557 - 4 - prądem 200 mA z funkcją autozerowania).

Szczegóły produktu