Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

MRP-201 – Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych

Pomiar napięcia przemiennego i częstotliwości. Sprawdzenie poprawności wykonania połączeń przewodu ochronnego. Pamięć wyników pomiarów (990 komórek, 10000 wpisów). Komunikacja z komputerem za pomocą dołączonego do zestawu interfejsu radiowego OR-1. Profesjonalne oprogramowanie do odczytu danych i tworzenia protokołów.

Szczegóły produktu