Zestawy pomiarowe

WME-6 – Zestaw mierników instalacji elektrycznych

Zestaw realizuje wykonanie pomiarów zgodnie z normą PN-HD 60364-6: pomiary parametrów pętli zwarcia, pomiary wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, pomiary ciągłości połączeń ochronnych, pomiary rezystancji izolacji napięciem do 2,5 kV, pomiary napięcia, prądu oraz częstotliwości.

Szczegóły produktu

WME-5 – Zestaw mierników instalacji elektrycznych

Zestaw realizuje wykonanie pomiarów zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 oraz PN-EN 61557: pomiary parametrów pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, pomiary ciągłości połączeń ochronnych, pomiary rezystancji izolacji napięciem do 1 kV, pomiary napięcia oraz częstotliwości.

Szczegóły produktu