General Eastern Humilab

General Eastern Humilab jest generatorem wilgotności względnej i stanowi idealną komorę kalibracyjną dla czujników wilgotności względnej. Urządzenie posiada wbudowany układ pomiaru wilgotności z chłodzonym lustrem oraz rezystancyjny czujnik temperatury do kontroli temperatury otoczenia. Zakres generowanej wilgotności względnej wynosi 10 do 90%RH a dokładność ±1%RH od 10 do 70%RH oraz ±1.5%RH od 70 do 90%RH.

Karta katalogowa